נייר להדפסה בגיליונות

טורקיה
נייר נטול עץ בגלילים ובגיליונות לכל סוגי הדפסות אופסט ולמוצרי נייר רציף ומחברות