חברות מיוצגות


נייר לעיתונים ורוטציה

נייר להדפסה בגיליונות

קרטון איכותי
לגרפיקה ואריזה

פילמים ואריזות גמישות

יריעות לאריזת משטחים

נייר לאריזה

צנצנות זכוכית
לתעשיית המזון

מכונות וחומרים
ללמינציה ולקות